Hesch Loscht of en onkomplizierti Fasnacht innere Musig?

Mer Chäppeler send en chlini Guggemusig us de Stadt Lozärn. I eusem eigene Probelokal i de Stadt düemer Probe, bastle ond fiire. Mer legged grosse Wärt of en kreativi ond gmüetlechi Fasnacht. Üsi Fasnacht fod am Schmotzige Donnschtig a ond hört am Äschermettwoch weder uf. Üses Programm esch so gstaltet, dass mer au währed de Fasnacht gnueg Freizyt hend zom d Fasnacht au als Zueschauer chönne z gniesse.


Kreativ

Onkompliziert

Frei' Nommitäg

Kei Vorfasnacht

Probelokal in Lozärn

Familiär

Probe am Fritig Obig

Hesch Loscht Fasnacht innere Guggemusig zmache, aber ned s Programm vonnere Grossmusig wettsch ha ond du dech met ere kreative ond onkomplizierte Fasnacht chasch identifiziere, denn besch bi eus gnau rechtig! Mer wördet eus freue, wenn mer vo der wördet ghöre. Wiitere Informatione gfendsch natürlech au of www.chäppeler.ch ond mäld dech doch eifach bi eus